The Coming Pole Shift

 ดาวนิบิรุ ปรากฏตัวใกล้ดวงอาทิตย์

2 SUNS SET


Planet Niburu (or Planet X)

Does Planet X Actually Exist?

พระอาทิตย์ดวงที่ 2 ปรากฏขี้นบนท้องฟ้า 

สัญญลักษณ์แห่งการสูญสิ้นเผ่าพันธ์ุของมนุษยโลก (tribulaion)
TWO SUNs  – 2019

พระอาทิตย์ดวงที่ 2 ,. ,. . ปรากฏบนท้องฟ้า สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน


ขั้วเหนือของสนามแม่เห็กโลกเปลี่ยนทิศทาง (มกราคม – 2562)

โดยเคลื่อนตัวออกจากแคนาดาไปไซบีเรียอย่างเร็ว  เป็นผลให้ระบบนำร่องผิดพลาด 

ขณะนี้ สนามแม่เหล็กโลกขั้วเหนือได้เบี่ยงออกจากตำแหน่งเดิมไปทางไซบีเรียแล้ว 6 องศา


Earth’s Magnetic Field is Shifting – This is Not a Cataclysmic Event

What Will Happen When Earth’s North And South Pole Flip?

สัญญาณแห่งหายนะวันสิ้นโลก :-

เกิดภูเขาไฟระเบิดตำนวนมาก (Dozens of Volcanoes Erupting)

แผ่นดินไหวแรงขึันและถี่ขึัน (Earthquake Intensity Steadily Rising)

เกิดพายุรุนแรง (Storm Systems Greatly Multiplying)

เกิดหลุมยุบ แผ่นดินแยก อย่างน่าพิศวง(Mysterious Appearance of Sinkholes / Cracks Intense Heatwaves)

นิบิรุ (or Planet X)

ระบบสุริยจักรวาลชองเรามีดาวเคราะห์ดวงที่ 10 ด้วย ชื่อ นิบิรุ (หรือ planet x หรือ planet 7x หรือ wormwood …)

(บางทีก็เรียกว่า ดาวเคราะห์ดวงที่ 9 เนื่องจากตัดดาวพลูโตออกไป)

(ชื่อ wormwood นั้น เอามาจากคัมภึร์ไบเบิ้ล)

Nemesis เป็นดาวแคระ ที่มืดไม่มีแสงสว่างในตนเอง (black SUN)

Nemesis เป็นดาวคู่แฝดกับดวงอาทิตย์ (binary star system)

Nemesis มีพลังมากกว่าดวงอาทิตย์ 1000 เท่า

นิบิรุ เป็นดาวบริวารของ  Nemesis

นิบิรู จะโคจรเป็นวงรีรอบดวงอาทิตย์ และ Nemesis (ดังรูปภาพด้านบน)

นิบิรุจะโคจรเข้ามาในระบบสุริยะจักรวาลของเราด้วยในทุกๆ 3,657 ปี

คำว่า planet X มีความหมายว่า planet of crossing ( X หมายถึง กากบาท หรือจุดตัด)

นิบิรุ จะโคจรวนรอบดวงอาทิตย์ และยังโคจรรอบ Nemesis ด้วย (Nemesis เป็นเพื่อนคู่แฝดกับพระอาทิตย์ ) หรือที่เรียกว่า  binary star system

นิบิรุ มีขนาดใหญ่กว่าโลก 10 เท่า และ นิบิรุก็มีสมามแม่เหล็ก เช่นเดียวกับโลก

Approximately every 3,657 years Planet X passes our Sun and crosses the Earth’s orbit. The magnetic field of our Planet Earth clash with Planet X, causing great upheaval on Earth as it adjusts with a pole shift.………….

Nemesis System

Nemesis system ประกอบด้วย ดาวเคราะห์ 3 ดวงคือ Helion, Arboda และ Nibiru

Helion และ NIbiru มีดวงจันทร์เป็นบรืวาร ในขณะที่ Arboda ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร

ดวงจันทร์ของ Helion ชื่อ Harrington

ดวงจันทร์ของ  Nibiru ชื่อ Ferrada

Helion อยู่ใกล้ Nemesis มากที่สุด  ขณะที่ Nibiru อยู่วงนอกสุด

.

NIBIRU : The Worst Disaster of Mandkind

มหันตภัยที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ

NIbiruorbit

นิบิรุ หรือ planet X ( X หมายถึง crossing นั่นคิอ planet of crossing – วิถ๊โคจรของนิบิรุ จะตัดวงโคจรของระบบสุริยจักรวาล) เมื่อโคจรมาใกล้โลก จะทำให้เกิดอภิมหาภัยพิบัติ ตามด้วยแกนโลกพลิก – โลกสลับขั้ว (pole shift)

planet

ทุกๆ 3,657 ปื ดาวนิบิรุ จะโคจรเข้ามาในระบบสุริยะจักรวาลของเรา และ วิถึโคจรของนิบิรุ จะตัดกับวิถีโคจรของโลก (earth)

เมื่อดาวนิบิรุได้เคลื่อนผ่านโลกใกล้ที่สุดจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของแกนโลกและขั้วแม่เหล็กโลก โลกจะเกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรง ทำให้เกิด  ซุปเปอร์สึนามิ, แผ่นดินไหวแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้น , หลุมยุบ (sink hole)  แผ่นดินแยก รวมทั้งภูเขาไฟระเบิด (super volcano) และ พายุซุปเปอร์ทอร์นาโด…………

ซึ่งในอดีตเคยเกิดการชนกันกับดาวอื่นในสุริยจักรวาลทำให้เกิดดาว Phaeton (อยู่ระหว่าง ดาวอังคาร และดาวพฤหัส) ต่อมาได้กลายเป็น วงแหวนของสะเก็ดดาว และเกิดการชนอีกหลายครั้ง…

รัฐบาลอเมริกันได้ ซ่อนความจริงในเรื่องนี้ต่อมหาชน…เพื่อไม่ให้เกิด ความตื่นตระหนก…!!!!!!!

ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ได้ลงความเห็นว่า นิบิรุจะก่อเกิดความตาย และภัยพิบัติมหาศาลแก่โลก แต่นาซ่า ไม่ยอมบอกความจริงแก่คนทั่วไป เพราะ รัฐบาลไม่อาจช่วยประชาชนได้ทั้งหมด…คือช่วยแต่คนที่มีอำนาจบางคนเท่านั้น…ดังนั้น คนอื่นๆ ทั้งหมดในโลก ก็เป็น…เพียง ศพ ที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ เท่านั้น

แกนโลกพลิกเปลี่ยน (Pole Shift)

โลกมนุษย์คล้ายผลส้มกลมๆ ห่อหุ้มด้วยชั้นบรรยากาศ ที่มองไปแล้วขอบฟ้าห่างเท่ากันรอบทิศ เมื่อจังหวะพลิกเปลี่ยนเป็นเวลากลางวัน ในเอเชีย จะรู้สึกพื้นที่ยืนอยู่เอียงไปราวๆ 10-15 องศา ท้องฟ้าด้านนึงจะกว้าง อีกด้านตรงข้ามจะแคบ จะสังเกตเห็นได้ชัด แล้วพลิกเอียงกลับระดับเดิม

ถัดจากนั้นไม่ถึง 5 นาที แผ่นดินไหวรุนแรง ระดับความรุนแรงสูงสุดนี้ไม่เคยมีมาก่อน ศูนย์กลางของแผ่นดินไหว ไม่ได้อยู่แถบเอเชีย

จังหวะการพลิกเอียงครั้งแรก ทำให้สร้างแรงน้ำในมหาสมุทร ไหลทะลักคืนสู่แผ่นผืนทวีปที่มีระดับความสูงมากกว่าตึก 10 ชั้น แถบพื้นที่ใกล้ทะเล แล้วลดหลั่นไปตามระยะทางหลายสิบกิโลเมตร แต่เนื่องจากแผ่นดินไหวตามมา จึงทำให้คนตกใจลงมาจากตึกสูง ทำให้เจอกับคลื่นที่ไหลทะลักเข้ามา เขื่อนเก็บน้ำบางแห่งก็แตก มีน้ำทะลักท่วมเข้ามาเสริม

คนที่รอดจะต้องข้ามผ่านความมืดอีกหลายวัน พร้อมกับความหิว ความตื่นตระหนก ความหวาดระแวง ความกลัว ความเสียใจเสียขวัญ ตาเปล่าสามารถเห็นวิญญาณ และสัตว์ร้ายโลกวิญญาณได้บางขณะ บางคนต้องเสียสติจากความสูญเสียความพลัดพรากจากคนที่รัก และความตื่นกลัว…

คนที่ครองสติได้ดีจะคอยดูแล และปลอบประโลมทุกข์โศก ให้แก่คนรอบข้าง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพวกที่มีอินทรีย์แก่กล้า ผ่านการเพาะบ่มประสบการณ์ธรรมะมามากแล้ว

เกือบสัปดาห์ผ่านไป ชีวิตใหม่จึงเริ่มต้นพร้อมแสงสว่าง อากาศบรรยากาศใหม่ พร้อมการเปลี่ยนแปลงเชิงชีวภาพของร่างกายคนและสัตว์ ให้อายุยืนยาวกว่ายุคก่อนหน้า ลมหายใจใหม่ ความหวังใหม่ บางเกาะทวีปเล็กที่ผุดขึ้นมาจากแผ่นน้ำใกล้ๆ กลางอ่าวไทย….

เนื้อหาดังกล่าวมาจากผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์ในอดีต ที่มีการเปลี่ยนผ่านในรอบอดีตมาครั้งสองครั้ง เป็นความรู้เพื่อบรรเทาความสูญเสีย และให้พลังในการล่วงรู้เพื่อข้ามผ่านเหตุการณ์อนาคตอย่างมีสติ แต่ปัจจุบันนี้สิ่งที่เกิดขึ้น มีเพียงในกายและจิตของผู้อ่านเท่านั้น จึงควรฝึกฝนสังเกตตัวนี้ไปก่อน

รูปภาพแสดง อดีต ปัจจุบัน และ อนาคตอันใกล้ของโลก (Earth)

Note : The Near foture นั้นหมายถึง อีกไม่เกิน 100 ปี นับจากปี  2017 (จากคำทำนายของพระอริยเจ้า และการคาดการณ์ของนักวิทยาศาสตร์  – ปนะมาณปี  2070)

(ขอท่านหาข้อมูลเพิ่มเติมด่วยตัวท่านเอง)

>>>>….เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ……เป็นไปตามกฏแห่งไตรลักษณ์…….<<<<