ดาวนิบิรู เปลี่ยนโลกสู่มิติที่ 5

posted in: Uncategorized | 171

 𝐁𝐄𝐖𝐀𝐑𝐄!! “𝐓𝐡𝐞 𝐍𝐄𝐖 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐀𝐠𝐞 𝐢𝐬 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐑𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐍𝐎𝐖! ยุคทองได้มาถึงแล้ว คลื่นแสงขนาดใหญ่มุ่งหน้าสู่โลก ​ มนุษยชาติ​ สู่​ มิติ5 ตื่นแล้ว​โปรดฟัง​ (เตรียมพร้อม) ​ ศิวิไลซ์ is coming !!! สิ่งที่ไม่เคยเห็น….. ก็จะได้เห็น สิ่งที่ไม่เคยเกิด….. อย่าคิดว่าจะไม่เกิด….. พระอาทิตย์ดวงที่ 2 จะเริ่มปรากฏให้เห็น ด้วยตาเปล่า เป็นตัวบ่งบอกถึง การเริ่มเปลี่ยนยุค จากถิ่นกาขาว เป็นชาวศิวิไลซ์ ใครที่มีศีล 5 ไม่ครบ มีสิทธิ์ตายแบบแปลกๆ เพราะเริ่มมีการคัดคน! ความเจริญทางวัตถุ … Continued