(ตอนที่ ๑ – ๒๕ เล่นต่อเนื่อง)

ตอน ๑ ยอดอัฉริยะ…

ตอน ๒  เข้าเฝ้าสมเด็จเจ้าฟ้า

ตอน ๓

ตอน ๔ .การใบ้หวย

ตอน ๕ 

ตอน ๖ พระคาถาชินปัญร

ตอน ๗ พบกับบาทหลวง

ตอน ๘ หาคนพูดจริง

ตอน ๙ สร้างพระ(ตอนจบ)