พลังจักรวาล (Cosmic Energy)  ปรากฏมีอยู่ทั่วทุกหนแห่งในทั่วสากลจักรวาล 

มันเชื่อมต่อ กาแลกซี่ ดวงดาว มนุษย์ โมเลกุล และสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเข้าด้วยกัน

มันอยู่รอบตัวเรา มันเป็นช่องว่างที่แทรกอยู่ระหว่างสิ่งต่างๆ และทุกๆ สิ่ง

พลังจักรวาล จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของสรรพชีวิตทั้งหลายในสากลจักรวาล

มันผสานทุกๆ สิ่งที่อยู่ในสากลจักรวาลนี้ ให้อยู่อย่างเป็นระบบระเบียบ

พลังจักรวาล มิอาจถูกทำลาย

เราสามารถรับพลังจักรวาลเข้าสู่ตนได้ 2 วิธี คือ จากการนอนหลับสนิท และจากการทำสมาธิ

ในการนอนหลับ – เราได้รับพลังจักรวาลเพียงน้อยนิด

ในการทำสมาธิ – เราได้รับพลังจักรวาลอย่างล้นเหลือ

ในแต่ละวัน เราได้ใช้พลังจักรวาลไปในการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งทางใจและกาย เช่น การมอง, พูด, ได้ยิน, คิด และการกระทำต่างๆ

พลังที่ได้รับเพียงจำกัดนี้ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว และนี้จึงเป็นสาเหตุที่ทำไมเราจึงรู้สึกเหนื่อย หมดแรง และ เครียด อันจะนำไปสู่การเจ็บป่วยทางกายต่างต่างนานา

วิธีเดียวที่จะสามารถเอาชนะสิ่งเหล่านี้ นั่นก็คือ เราจะต้องได้รับพลังจักรวาลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

พลังจักรวาลจำเป็นต่อการจัดระบบของชีวิต เพื่อที่จะให้เราได้มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีชีวิตที่เป็นสุข

พลังจักรวาลที่ล้นเหลือ สามารถหาได้จากการทำสมาธิเท่านั้น

การนอนหลับ คือ การทำสมาธิอย่างขาดสติ

การทำสมาธิ คือ การนอนหลับอย่างมีสติ

พลังงานนี้ จะเข้าไปช่วยเสริมสมรรถภาพทาง กาย(body), ใจ(mind), เติมสติ

เติมปัญญา ก่อให้เกิดปัญญารู้แจ้ง อันจะนำไปสู่การถอดถอนกิเลสตัณหา คามลุ่มหลง…..

อีกทั้งยังเปิดประตูสู่การมีสัมผัสที่หกและเหนือกว่า

พลังจักรวาล หรือ พลังชี่ พลังปราณ แสงออร่า …. คืออย่างเดียวกัน

……………………………………………………………..

…….การเดินทางสู่โลกภายใน….

 ….เชื่อมต่อเข้ากับพลังพุทธบารมี 

…………………………………………………………………..

คำตรัสของพระพุทธเจ้า เรื่อง “พลังทิพย์”

พลังทิพย์คืออะไร? และจะช่วยอะไรเราได้บ้าง?

 

 

พระยาธรรมเอ๋ย! พลังทิพย์นั้น เป็นสิ่งที่อยู่รอบกาย อยู่รอบจิต อยู่กับเราทุกคนทุกดวงจิต ในทุกที่ทุกแห่งหน………..

เพียงแต่ จิต กาย และ ใจ ความยึดติด ความลุ่มหลง เชื้อกิเลสและตัณหา กรรมวิบาก สิ่งเหล่านี้ครอบงำเอาไว้ ก็เลยปิดกั้นทำให้คนในส่วนใหญ่ไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ ในพลังทิพย์เหล่านั้น เพราะเหตุอย่างนี้แหละลูก! จึงมีคำกล่าวว่า ให้ปฏิบัติที่ใจ ที่จิต ที่ตัวของเรา

………………………………………………………………………………………………

พระยาธรรมเอย! วิธีของการที่จะทำให้เรารับพลังเหล่านี้ ให้ได้มากก็คือ การที่เรานั้นปล่อยวางให้ได้มากที่สุด ไม่ยึดอดีต ไม่ยึดอนาคต ไม่ยึดปัจจุบัน ไม่ยึดตัวยึดตน ไม่ยึดสิ่งใดสักสิ่งหนึ่ง ความรู้สึกนึกคิด หรือว่าความรู้สึกในกาย ความวุ่นวายในภายนอก สิ่งต่างๆ ทั้งหลาย เราไม่สนใจ

การที่เราจะรับพลังให้ได้มากที่สุดนั้น ทำง่ายๆ เท่านั้น ลูกเอ๋ย! แค่หลับตาลง ตัดอดีต ตัดอนาคต ตัดปัจจุบัน ตัดความคิดความกังวล ความยึดถือต่างๆ ว่างจากสรรพสิ่ง แล้วก็น้อมจิตของตนเข้าหาพลังเย็น พลังทิพย์จากโลกทิพย์ ลูกเอ๋ย! แค่นั้นแหละ ก็จะทำให้ลูกนี้รับพลังได้แล้ว และรับพลังได้มาก

…………………………………………….

(พระยาธรรม) : “แล้วพลังทิพย์เหล่านี้ จะช่วยอะไรเราได้บ้าง ?”

มีความจำเป็นมากแค่ไหน?  ที่เราจะต้องรับพลังเหล่านั้น หรือสัมผัสกับพลังเหล่านี้ให้ได้นะเจ้าค่า…..”

พระยาธรรมเอ๋ย! พลังทิพย์เหล่านี้ คือพลังแห่งความบริสุทธิ์จากแดนทิพย์นิพพาน จากที่ที่ บริสุทธิ์ คือพลังที่จะนำพาให้เราพบกับความพ้นทุกข์

การที่เรารับพลังเหล่านี้ เข้ามาสู่ จิต กาย และ ใจ มาก ก็จะช่วยให้จิตของเรามีพลัง

เมื่อจิตมีพลัง ก็จะเข้มแข็งในการทำความดี รวมถึงพลังเหล่านี้ ยังเติมสติและปัญญา ให้เราระลึกรู้ผิดชอบชั่วดี แยกแยะถูกผิด ได้อย่างชัดเจน เป็นผู้มีปัญญารู้แจ้ง เข้าใจในสรรพสิ่ง

แล้วลูกก็จะสามารถใช้ความรู้แจ้งของลูกนั้นถอดถอนกิเลสและตัณหาที่เข้ามาทำให้ลูกลุ่มหลงงมงายกับมัน จะสามารถช่วยให้เราถอดถอนดวงจิตของเราออกจากเชื้อของกิเลสตัณหาเหล่านั้นได้ ลูกก็จะสามารถเป็นผู้มีปัญญารู้แจ้ง  อยู่เหนือกิเลสตัณหา แก้ไขจิตของตน ถอดถอนความลุ่มหลง ……………

ยิ่งรับพลังทิพย์เข้าสู่กายเท่าไร ความพ้นทุกข์ก็ยิ่งก่อเกิดแก่ลูกมากเท่านั้น

พลังทิพย์เหล่านี้ มีความสำคัญยิ่งนัก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน้อมเข้าไปสู่ จิต กาย และ ใจ เพื่อให้ลูกมีแสงสว่างมีกำลังของการเดินทาง มีสติและปัญญาที่จะนำพาลูกไปสู่ปลายทาง คือ การดับการเกิดของลูกให้สำเร็จในวันหนึ่ง

…………………………………….

…………………………………….

พลังพุทธบารมิ  มีลักษณะเช่นไร ?ก่อเกิดจากแห่งหนใด? 

ดวงแก้วกวงธรรม

การชาร์จพลังพุทธบารมิ 

การน้อมรับพลังพุทธบารมี ทำอย่างไร? 

รับพลังพุทธบารมิ ได้ที่ไหน? 

รากแก้วของชีวิต

ประโยชน์…..

การวางจิต….

การเติมพลังจิต..

,,,การแสวงหาบรมสุข

…จิตอยู่เหนือกาย