ตอนที่ ๑ พระพุทธศาสนาพระจริงพระเก๊

ตอนที่ ๒ ความรู้เห็นมหัศจรรย์ในพระศาสนา

ตอนที่ ๓ หลวงปู่ยีผู้ยอดยิ่งทางฌานสมาบัติ

ตอนที่ ๔ ทิพย์วิญญาณหลวงปู่ยี ปญญภาโร

ตอนที่ ๕ มหามหัศจรรย์ภายในถ้ำวัวแดง

ตอนที่ ๖ ทายาทอดีตชาติของสมเด็จโต

ตอนที่ ๗ บันทึกกายสิทธิ์ สมเด็จโต

ตอนที่ ๘ หลวงปู่สองแผ่นดิน

ตอนที่ ๙ วิธีปฏิบัติกรรมฐานสายพระป่าธุดงค์

ตอนที่ ๑๐ อภินิหารธรรมกายวัดปากนํ้า

ตอนที่ ๑๑ กรรมฐานมหัศจรรย์วัดมหาธาตุ

สมเด็จโต เทศน์ครั้งสุดท้าย ก่อนละสังขาร