……….การสาธยายมนต์นี้มีอานิสงส์อยู่ว่า ดับความฟุ้งซ่านรำคาญใจ ยังเป็นทานแห่งเสียง เข้าใจไหมจ๊ะ! ให้แผ่นดินเกิดความชุ่มชื่น เพราะว่าการสาธยายมนต์นั้นเป็นการจรรโลงบ่งบอกสาธยายคุณงามความดีแห่ง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขีณาสพ ทั้ง ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์

ดังนั้น จึงเกิดความชุ่มชื่นในที่อยู่ ใจเรานั้นก็จะเย็น เพราะเรามีเกราะป้องกันภัย มีเทพเทวดามาคอยอารักขาดูแล เข้าใจไหมจ๊ะ! เดินไปไหนก็จะมีราศี………

                                       ……………โอวาทธรรม สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมฺรังสี 

บทถวายพรพระ
,,

พระคาถาพระพุทธเจ้า 28 พระองค์

ธัมมจักกัปวัตตนสูตร

ทำวัตรเช้า
ทำวัตรเย็น
ชัยมงคลคาถา
ชินบัญชร 
มงคลสูตร